Witaj nieznajomy, zaloguj się lub załóż konto.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego „DYSTRYBUCJABHP”

- załącznik do regulaminu

 

I Informacje ogólne

 

1. Administratorem danych przetwarzanych za pośrednictwem strony www.dystrybucjabhp.pl jest Emil Zaręba EMITECH z siedzibą w Zambrowie, ul. K. Pułaskiego 1/31, 18-300 Zambrów, NIP: 723-153-88-32.

2. Odwiedzający stronę sklepu internetowego „DYSTRYBUCJABHP” mogą zapoznawać się szczegółami oferty i zakresem oferowanych towarów w sposób anonimowy, bez konieczności podawania swoich danych osobowych.

3. Sytuacje, w których dochodzi do podania danych osobowych przez odwiedzających stronę www.dystrybucjabhp.pl oraz zasady przetwarzania tych danych (zbierania, utrwalania, przechowywania, opracowywania, zmieniania, udostępniania i usuwania) określa niniejszy dokument, który ma na względzie ustawę o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2002, poz. 101, nr 926 ze zm.) oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2013 poz. 1422 tekst jednolity).

4. Niniejszy dokument zawiera również postanowienia dotyczące polityki cookies („ciasteczek”).

 

II  Zakres zbieranych danych  i sposób ich pozyskiwania

 

1. Przetwarzane są dane osobowe w związku z rejestracją konta kupującego w sklepie internetowym bądź złożeniem zamówienia przez kupującego nieposiadającego konta.                                   Do danych tych zalicza się każdorazowo: imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, miasto, kod pocztowy, kraj, region/województwo, a w wypadku gdy kupującym jest przedsiębiorca – jego pełna nazwa, NIP, faks. W wypadku, gdy kupujący wybierze płatność przelewem –podaje  również nr swojego konta bankowego.

2. Wszelkie dane osobowe podawane są dobrowolnie przez kupujących, którzy tym samym akceptują postanowienia niniejszej polityki prywatności.

3. Do danych, które są automatycznie zbierane przez serwer zalicza się numery IP, które nie są wyświetlane publicznie. Zbierane są wyłącznie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Mogą być także udostępniane instytucjom do tego powołanym, jeśli zostanie stwierdzone naruszenie praw, w tym działanie na szkodę sklepu internetowego.

6. Sklep internetowy stosuje tzw. cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych  do indywidualnych potrzeb i zainteresowań kupujących. Cookies są danymi informatycznymi zapisywanymi przez serwer na komputerze kupującego, które serwer może ponownie odczytać. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć mechanizm cookies w przeglądarce WWW, co wiązać się może z pewnymi utrudnieniami w korzystaniu z niektórych usług serwisu. Cookies są używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu ze stron.

 

III Cele, w jakich dane użytkownika są wykorzystywane

 

1.Dane kupujących przetwarzane są w celach takich, jak:

1) realizacja złożonych zamówień (wykonanie umowy),

2) rozpatrzenie reklamacji użytkownika,

3) świadczenie usługi newslettera,

4) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych.

2. Wgląd do danych kupującego ma administrator danych oraz upoważnione przez niego osoby, w tym dostawca towarów do sprzedawcy, kurier, z którym sprzedawca zawarł umowę.

3. Osoby trzecie, w tym podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane osobowe kupujących.

 

IV Prawa klientów sklepu internetowego „DYSTRYBUCJABHP”

 

1. Szanując prawo do prywatności kupujących, sklep internetowy zabezpiecza ich dane osobowe przez wdrożenie i eksploatację stosownych środków technicznych i organizacyjnych, które chronią przed nieuprawnionym przetwarzaniem tych danych, w szczególności przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

2. Kupujący ma prawo do kontroli przetwarzania danych na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.)

3. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

4. W przypadku, gdy dane osobowe kupującego są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, kupujący ma prawo żądać ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

5. Na podstawie art. 40 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2011 poz. 230 nr 1371 ze zm.) administrator danych jest zobowiązany do zgłoszenia zbioru danych osobowych, o których mowa w punkcie II – Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.