Witaj nieznajomy, zaloguj się lub załóż konto.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym „DYSTRYBUCJABHP” działającego pod adresem www.dystrybucjabhp.pl, którego właścicielem jest Emil Zaręba EMITECH z siedzibą w Zambrowie, ul. K. Pułaskiego 1/31, 18-300 Zambrów, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 723-153-88-32, e-mail: biuro@dystrybucjabhp.pl, tel. 500-162-700.     

§ 1

Definicje

 

 1. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Koszyk zamówień – aplikacja informatyczna dostępna na stronie sklepu internetowego, która umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą koszyka zamówień kupujący wskazuje zamawiane towary, określa ich ilość i inne cechy (np. rozmiar), zapoznaje się całkowitą wartością zamówienia oraz kosztem jego dostawy.
 3. Kupujący – konsument albo przedsiębiorca, który złożył zamówienie w sklepie internetowym bądź zarejestrował swoje konto w sklepie internetowym w celu składania zamówień.
 4. Polityka prywatności – dokument umieszczony na stronie sklepu internetowego, informujący kupujących o tym, jakie dane osobowe są od nich zbierane i jak będą wykorzystywane, załącznik do regulaminu stanowiący jego integralną część.
 5. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep internetowy „DYSTRUBUCJA BHP”, sklep internetowy – sklep działający pod adresem www.dystrybucjabhp.pl, którego właścicielem jest Emil Zaręba EMITECH z siedzibą w Zambrowie , ul. K. Pułaskiego 1/31, 18-300 Zambrów, NIP: 723-153-88-32, zwany dalej sprzedawcą.
 7. Towar – rzecz ruchoma oferowana do sprzedaży w sklepie internetowym.
 8. Umowa sprzedaży zawarta na odległość – umowa sprzedaży zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli kupującego, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży, złożone za pomocą koszyka zamówień,                                        po wypełnieniu i wysłaniu formularza zamówienia dostępnego na stronie sklepu internetowego. Określa ono w szczególności rodzaj, liczbę i cenę towaru.

 

§ 2

Rodzaje i zakres usług

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż artykułów BHP, w tym odzieży oraz obuwia roboczego za pośrednictwem sieci Internet. Świadczy przy tym usługi drogą elektroniczną na rzecz zarejestrowanych kupujących, do których zalicza się usługa newslettera oraz usługi dodatkowe dla zarejestrowanych kupujących (umożliwianie kupującym śledzenie na bieżąco statusu zamówienia, podglądu do historii zamówionych produktów).
 2. Sklep internetowy świadczy również usługi zdobnicze odzieży różnymi metodami (hafty, sitodruk, sublimacja, druk cyfrowy, naszywka specjalna, subliflock), które dobierane są z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb kupującego.
 3. Sprzedawca prowadzący sklep internetowy zobowiązany jest do dostarczenia kupującemu towaru wolnego od wad.

§ 3

Warunki zawierania i rozwiązywania umów

I  umowy sprzedaży zawartej na odległość

 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem sieci Internet. W celu złożenia zamówienia należy nacisnąć koszyk zamówień, znajdujący się po prawej stronie zamawianego towaru i potem nacisnąć przycisk „zamów”, a następnie wybrać opcję zamówienia.
 2. Kupujący, który jest zarejestrowany w sklepie internetowym, składa zamówienia za pośrednictwem konta internetowego. Kupujący może wybrać opcję zamówienia – bez zakładania konta.
 3. Kupujący wypełnia i wysyła formularz zamówienia, który pozwala na określenie: opcji zamówienia, szczegółów płatności, szczegółów dostawy, opcji dostawy, metody płatności oraz potwierdzenie zamówienia.
 4. Kupujący, który złożył zamówienie w sposób, o którym mowa w pkt. 1-3, otrzymuje e-mailem wiadomość potwierdzającą dokonanie zamówienia.
 5. Realizacja zamówienia następuje, gdy kupujący złoży zamówienie w sposób określony w niniejszym paragrafie, a do sklepu internetowego dotrze od kupującego                      e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 6. Czas realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: a.w przypadku płatności przelewem (przedpłata) – w ciągu 24h od zarejestrowania wpływu należnej kwoty na konto podmiotu prowadzącego sklep internetowy - PKO BP 19102013320000120207192984
  1. w przypadku płatności „za pobraniem” - 3 dni robocze od dnia otrzymania potwierdzenia złożonego zamówienia
 7. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do kupującego. Przewidywany czas dostawy - 2 dni robocze.
 8. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji + przewidywany czas dostawy.
 9. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem kupujący jest o tym niezwłocznie informowany. Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 10. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.
 11. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, doliczany jest do nich podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez kupującego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które zawarły już umowę sprzedaży na odległość.
 12. Kupujący, zamawiając towar, może zapłacić wybierając jedną z poniższych form płatności:
  1. przelewem bankowym na konto sklepu.
  2. przy odbiorze: należność pobiera kurier,
 13. Zamówiony towar wysyłany jest na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej

Koszt dostawy:

20,00 zł – w przypadku płatności przelewem (przedpłata) do 30kg.

35,00 zł - w przypadku płatności „za pobraniem”

 1. W momencie potwierdzenia przez kupującego wysłanego przez niego zamówienia dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Przedmiotem umowy jest towar wymieniony w zamówieniu.

 

II umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Sklep internetowy świadczy usługi drogą elektroniczną - kupującym, którzy posiadają zarejestrowane konto.
 2. Rejestracja dokonywana jest na stronie sklepu internetowego przez podanie danych osobowych określonych w polityce prywatności.
 3. Kupujący rejestrując swoje konto w sklepie internetowym może wyrazić wolę otrzymywania newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” przy wyrażeniu: „Chcę otrzymywać” w formularzu przeznaczonym do rejestracji konta.
 4. Newsletter wysyłany jest na adres mailowy kupującego bezpłatnie i bezterminowo.
 5. Newsletter może zawierać informacje handlowe, w szczególności materiały reklamowe i promocyjne współpracujących ze sklepem internetowym partnerów. Kupujący zamawiając usługę newslettera i udostępniając w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, które są częścią newslettera.
 6. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera w ten sposób, że prześlę informację o rezygnacji na adres e-mal sklepu tj. e-mail: biuro@dystrybucjabhp.pl

 

§ 4

Wymagania techniczne

 

 1. Warunkiem dokonania zakupów w sklepie internetowym oraz skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną jest spełnienie minimalnych wymagań technicznych, takich jak zapewnienie we własnym zakresie:

 • połączenia z siecią Internet
 • hardware
 • przeglądarki internetowej,

 1. Sklep internetowy zastrzega, że dla skorzystania z pełnej funkcjonalności usług świadczonych przez sklep internetowy drogą elektroniczną, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL oraz cookies.

 

 

§ 5

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

 1. Kupujący, który po otrzymaniu towaru znajdzie w nim wady, ma prawo odesłać towar wraz  z fakturą VAT i opisem przyczyny reklamacji - przesyłką pocztową   na adres sklepu internetowy wskazany w preambule regulaminu.
 2. Sklep internetowy zastrzega, że nie przyjmuje przesyłek za pobraniem w związku ze składaną reklamacją.
 3. Koszty związane z przesyłką reklamowanego towaru sklep internetowy zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i uwzględnieniu reklamacji.
 4. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 10 dni roboczych od dnia ich wpływu.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się w przypadku uwzględnienia reklamacji do niezwłocznej wymiany uszkodzonego towaru na nowy pełnowartościowy lub usunięcia wady, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), zobowiązuje się zwrócić kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferować mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.
 6. Jeśli sprzedawca niezwłocznie nie dokona wymiany towaru lub nie usunie wady, kupujący ma prawo żądania obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Kupujący nie ma jednak prawa odstąpienia od umowy w wypadku, gdy wada jest nieistotna.

 

                                                                                  § 6

Odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • w którym konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, partii lub części - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno, partiami lub w częściach,
 • w którym kons
 • w którym konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,
 • ument wszedł w posiadanie pierwszej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie pierwszej z rzeczy - w przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy przez czas oznaczony.

 1.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konsument ma obowiązek poinformować sprzedawcę (dane do kontaktu wskazane w preambule regulaminu) - o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 2. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego na stronie sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres mail: biuro@dystrybucjabhp.pl lub na naszej stronie internetowej http://dystrybucjabhp.pl/index.php?route=information/contact. Jeżeli konsument skorzysta z tej możliwości, zostanie do niego przesłane niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że zaproponował konsumentowi, że sam odbierze rzecz. Zwrotu płatności sprzedawca dokonana przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Konsument odstępując od umowy, powinien odesłać lub przekazać sprzedawcy towar wraz z fakturą VAT niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował nas o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Sklep internetowy może zastrzec, że sam dokona odbioru rzeczy.
 6.  Zwracany towar nie może nosić śladów użytkowania, powinien być kompletny, nieuszkodzony i niezniszczony. Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W wypadku takiego zmniejszenia wartości rzeczy, sprzedawca ma prawo pomniejszyć zwrot ceny produktu o tyle, o ile zmniejszyła się wartość rzeczy.
 7. W przypadku umów dotyczących świadczenia usług, jeżeli kupujący zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest zapłacić kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformował sprzedawcę  o odstąpieniu od umowy.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa sprzedaży towarów zawarta na odległość zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim. Do interpretacji jej postanowień, właściwe jest prawo polskie.
 2.  Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 3. W sprawach nieunormowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.